Skalní útvar Čertova kazatelna v Plzni – Radčicích

Skalní útvar Čertova kazatelna v Plzni – Radčicích

49°45'28.475"N, 13°20'23.649"E,    49°45'26.865"N, 13°20'35.334"E

Skalní výchoz u silnice budují sedimenty středočeského karbonu (paleozoikum - prvohory), konkrétně pak svrchní část nýřanských vrstev náležející do kladenského souvrství a spodní partie tvoří týnecké souvrství. Vrstvy jsou tvořeny hrubozrnnými  říčními a jezerními sedimenty (střídají se hrubší a jemné polohy se šikmým ukloněním vrstev)  svrchní  části  kladenského  souvrství plzeňské pánve (karbon, westphal – 315 mil. let staré). V horní části profilu vystupuje až 3 metry mocná poloha jemnozrnných nivních sedimentů. Pískovce skalního výchozu jsou postiženy selektivním zvětráváním – měkké vrstvy erodují rychleji než vrstvy pevnější. Významné jsou různé formy erozivního zvětrávání: zemní pyramidy, kulisy, skalní okna, římsy, voštiny. Směrem do Radčic se ve spodních vrstvách za stěnou při komunikaci nacházejí uhelné jílovce s proplástky černého uhlí. Všechny tyto vrstvy vznikaly v údolích mezi horami velmi rychle zvětrávajícho pohoří vzniklého při variském vrásnění (před cca 330 mil.lety). Toto pohoří dosahovalo až sedmitisícové nadmořské výšky.

V sousedství Čertovy kazatelny se nachází za rodinnými domky směrem k Plzni skalní stěna budovaná ve spodní části jemnozrnnými pískovci, které ostře přecházejí ve slepence s velkými valouny křemene a dalších hornin. Střídající se vrstvy jemných a hrubých sedimentů svědčí o bouřlivém vývoji karbonských řek a jezer. Lokální červenohnědé zabarvení slepenců a arkóz způsobují oxidy železa.

 

Čertova kazatelna - celkový pohled
Čertova kazatelna - celkový pohled
Čertova kazatelna - celkový pohled
Čertova kazatelna - celkový pohled
Čertova kazatelna - střídání arkóz a slepenců
Čertova kazatelna - střídání arkóz a slepenců
Čertova kazatelna - selektivní zvětrávání
Čertova kazatelna - selektivní zvětrávání
Čertova kazatelna - střídání arkóz a slepenců, šikmé zvrstvení říční sedimentace
Čertova kazatelna - střídání arkóz a slepenců, šikmé zvrstvení říční sedimentace
Čertova kazatelna - selektivní zvětrávání
Čertova kazatelna - selektivní zvětrávání
Čertova kazatelna - zvětrávání arkóz
Čertova kazatelna - zvětrávání arkóz
Čertova kazatelna - jemná a hrubší sedimentace arkóz a slepenců
Čertova kazatelna - jemná a hrubší sedimentace arkóz a slepenců
Čertova kazatelna - info tabule
Čertova kazatelna - info tabule
Pod Vinicemi - skalní stěna
Pod Vinicemi - skalní stěna
Pod Vinicemi - skalní stěna
Pod Vinicemi - skalní stěna
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a průnik oxidů železa
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a průnik oxidů železa
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a bouřlivá sedimentace
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a bouřlivá sedimentace
Pod Vinicemi - arkózové pískovce a průnik oxidů železa
Pod Vinicemi - arkózové pískovce a průnik oxidů železa
Pod Vinicemi - slepence
Pod Vinicemi - slepence
Pod Vinicemi - arkózové pískovce a průnik oxidů železa
Pod Vinicemi - arkózové pískovce a průnik oxidů železa
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a bouřlivá sedimentace
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a bouřlivá sedimentace
Pod Vinicemi - arkózové pískovce a slepence
Pod Vinicemi - arkózové pískovce a slepence
Pod Vinicemi - detail karbonských slepenců
Pod Vinicemi - detail karbonských slepenců
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a bouřlivá sedimentace
Pod Vinicemi - arkózové pískovce, slepence a bouřlivá sedimentace