Prezentace a přednášky

Pro zájemce o geologii a paleontologii hvězdárna v Plzni otevřela další pokračování Kurzu základů geologie a paleotologie. První přednáška se uskuteční v první pondělí v říjnu 2018 (potom následně každé první pondělí v měsíci) v učebně v budově hvězdárny v Plzni ulice U Dráhy 306/11 v 19.00 hod.  Srdečně vás na tyto přednášky zvu.

 

Nabízím různým organizacím (muzea, školící zařízení, rekreační zařízení - tábory ...), školám (základní školy, střední školy...), zájmovým skupinám (ochránci přírody, skauti, důchodci i jednotlivcům...) odborné prezentace a přednášky o geologii, paleontologii a astronomii.

Nabízím též možnost uskutečnění geologicko - paleontologických exkurzí po zajímavých lokalitách českého masívu (Západní Čechy, Střední Čehy, Český kras, Jižní Čechy, Šumava, České středohoří ...) 

Dále nabízím možnost návštěvy mé hvězdárny s výkladem a pozorováním oblohy ve Spáleném Poříčí (okr. Plzeň - jih). Návštěvu je nutno předem telefonicky objednat.

Objednávky prosím pište na e-mail  rdmservis@seznam.cz  nebo volejte 602 494 697

 

GEOLOGIE - nabídka

 1) Kurz základů geologie a paleontologie

- soubor přednášek a prezentací plný obrázků, videí, který vás seznámí se vznikem Sluneční soustavy, se vznikem Země, s geologickým vývojem Země, s vulkanickou činností, se zemětřesením, s pohybem kontinentů, s obdobím dob ledových a se vznikem a vývojem života na Zemi do současnosti  

- kurz může být přizpůsoben do 20 až 40 prezentací o délce 1,5 hod. 

2)  Může se u nás obnovit sopečná činnost?

- přednáška o sopkách a vulkanismu v Čechách (v českém masívu)

3) Hrozí nám v Čechách katastrofální zemětřesení?

- přednáška o zemětřesení a zemětřesných rojích v západních Čechách

4) Geologický vývoj Země a Českého masívu

- přednáška zaměřená na zajímavý a velmi bouřlivý geologický vývoj Českého masívu

5) Země - živá planeta

- přednáška o vzniku a vývoji naší Země a o vývoji flory a fauny na Zemi

6) Přijde nová doba ledová?

- přednáška o příčinách, vzniku a průběhu dob ledových ve světě i u nás  

 7) Jak vznikaly minerály a horniny?

- přednáška o vzniku minerálů a hornin v zemském tělese, o jejich distribuci a vzniku ložisek nerostných surovin

8) Jak se měnila tvář Země v dobách minulých

- přednáška o globální deskové tektonice a putování kontinentů po povrchu Země

9) Radon - nebezpečí z podloží našich domů, aneb co v učebnicích nenajdete

- přednáška o radonu, jeho vzniku, nebezpečnosti a ochraně 

10) Život na Zemi měl několikrát namále, aneb velká vymírání v historii Země

- povídání o vývoji života na Zemi a nenadálých zvratech

11) Sopečné erupce v třetihorách

- přednáška o vzniku našeho největšího sopečného pohoří - Českého středohoří a komplexu vulkánů Doupovských hor

12) České pompeje v karbonu

- poohlédnutí za vulkanickou činností, která provázela vývoj Čech a Moravy v dobách minulých 

13) Teplo a zima aneb povídání o vývoji klimatu v historii Země

- přednáška o tom, že na Zemi bylo za posledních 600 mil.let, až na malé vyjímky, vždy tepleji než dnes

14)  Vývoj ČR, aneb jak český masív u jižního pólu vznikal

- povídání o globální deskové tektonice a vzniku českého masívu v prvohorách 

 

... a mnoho dalších témat

... téma přednášky je také možno dohodnout

 

 

ASTRONOMIE - nabídka

1) Sluneční soustava - náš domov

- přednáška o vzniku a vývoji naší Sluneční soustavy - několik verzí přednášky - jak pro 3. až 9. třídu, tak i pro dospělé posluchače

2) Měsíc náš životodárce

- kdyby nebylo Měsíce, nebyl by život na zemi

3) Hvězdy blízké i vzdálené

- o zrození, životě a zániku hvězd

4) Meteority - kosmické smetí

- co jsou to meteority, jak vznikají a jak putují vesmírem, meteoritické roje a katastrofální dopady na Zemi

5) Komety a asteroidy

- povídání o vlasaticích a nejvzdálenějších koutech naší Sluneční sostavy

6) Mlhoviny - nejkrásnější objekty ve vesmíru

- povídání o mlhovinách a vzniku hvězd

7) Vulkanismus ve Sluneční soustavě - o vulkanismu na planetách a měsících

- vulkány se nacházejí na mnoha tělesech naší Sluneční soustavy

8) Mléčná dráha a jiné vesmírné galaktické ostrovy

- pohled na naši galaxii a do vzdálených končin vesmíru

9) Jak pozorujeme vesmír?

- povídání o rozvoji metod pozorování a výzkumu vesmíru

10) Tříkrálové putování za hvězdou

- povídání o kometě nad Betlémem

 

... a mnoho dalších témat

... téma přednášky je také možno dohodnout