Polštářové lávy u hradu Homberk nad Mirošovem

Polštářové lávy u hradu Homberk nad Mirošovem 

49°39'12.975"N, 13°40'19.275"E

U obce Vísky, 5 km od Mirošova na Rokycansku, se nachází na kótě 591 m.n.m. zbytky hradu Homberk. Hrad byl vybudován ve středověku na silicitové (buližníkové) skále. Po zřícenině hradu se do dnešních dnů zachovaly pouze nevelké hromady kamenů a silicitová skála na které hrad stál. V jeho těsném okolí, které bývalo v době vzniku mořem, se nacházejí výlevy láv (vulkanická efuzím) neoproterozoického (svrchně starohorního) stáří. Spilitové lávy (zjednodušeně čedičové lávy) jsou na mnoha místech v okolí a pronikají drobami, prachovci, břidlicemi souvrství kralupsko – zbraslavské skupiny z období neoproterozoika (konec starohor - cca 650 mil. let). A právě v těchto spilitech se nachází na úpatí kopce malý zahloubený opuštěný lom o délce cca 80 metrů a výšce maximálně  3 až 4 metry. Spility jsou do hloubky značně zvětralé, svrchu s hnědou zvětrávací kůrou a vytvářejí polštářovou lávu bochníkovitého tvaru o průměu 0,3 – 1,5 m. Polštáře lávy nejsou zploštělé a ani jinak deformované a vyskytují se v horní části výchozu.  V nejnižší části výchozu přecházejí do jemnozrnných a celistvých spilitových láv. Tyto horniny obsahují četné vezikuly (dutiny po uniklých plynech) až centimetrové velikosti, které jsou druhotně vyplněny přeměněnými plagioklasy (živci). Polštářové lávy vznikly tím, že tekuté magma (teplota až 1200 st. C) proniklo na dno moře a tam se prudce zchladilo vodou. Výplně mezi polštáři jsou tvořeny směsí kousků a střípků lávy, tzv. brekcií a částečně břidlicemi vytvořenými ze sedimentů bahnitého dna a stmelenými kalcitem nebo křemenem.

 

 

Polštářové lávy u obce Vísky - celkový pohled na malý opuštěný lom na úpatí silicitové skály s již rozpadlým hradem Homberk
Polštářové lávy u obce Vísky - celkový pohled na malý opuštěný lom na úpatí silicitové skály s již rozpadlým hradem Homberk
Polštářové lávy u obce Vísky - celkový pohled na stěnu lomu s polštářovou lávou
Polštářové lávy u obce Vísky - celkový pohled na stěnu lomu s polštářovou lávou
Polštářové lávy u obce Vísky - pohled na stěnu lomu s polštářovou lávou
Polštářové lávy u obce Vísky - pohled na stěnu lomu s polštářovou lávou
Polštářové lávy u obce Vísky - polštářová láva v "řezu", porušena těžbou
Polštářové lávy u obce Vísky - polštářová láva v "řezu", porušena těžbou
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři, tzv. brekcie - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři, tzv. brekcie - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři, tzv. brekcie - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři, tzv. brekcie - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem, tzv brekcie
Polštářové lávy u obce Vísky - výplně mezi polštáři jsou tvořeny kousky a střípky lávy a částečně břidlicemi vytvořených ze sedimentů bahnitého dna stmelených kalcitem nebo křemenem, tzv brekcie
Polštářové lávy u obce Vísky - spilitové lávy s vezikulami, malými dutinami po vulkanických plynech
Polštářové lávy u obce Vísky - spilitové lávy s vezikulami, malými dutinami po vulkanických plynech
Polštářové lávy u obce Vísky - stěna lomu s zaoblenými polštáři spilitu
Polštářové lávy u obce Vísky - stěna lomu s zaoblenými polštáři spilitu
Polštářové lávy u obce Vísky - stěna lomu s zaoblenými polštáři spilitu
Polštářové lávy u obce Vísky - stěna lomu s zaoblenými polštáři spilitu
Polštářové lávy u obce Vísky - stěna lomu s zaoblenými polštáři spilitu - detail
Polštářové lávy u obce Vísky - stěna lomu s zaoblenými polštáři spilitu - detail
Polštářové lávy a hrad Homberk u obce Vísky - silicitová (buližníková) skála na které stával již zcela rozpadlý hrad Homberk
Polštářové lávy a hrad Homberk u obce Vísky - silicitová (buližníková) skála na které stával již zcela rozpadlý hrad Homberk
Polštářové lávy a hrad Homberk u obce Vísky - silicitová (buližníková) skála na které stával již zcela rozpadlý hrad Homberk
Polštářové lávy a hrad Homberk u obce Vísky - silicitová (buližníková) skála na které stával již zcela rozpadlý hrad Homberk
Polštářové lávy a hrad Homberk u obce Vísky - silicitová (buližníková) skála na které stával již zcela rozpadlý hrad Homberk
Polštářové lávy a hrad Homberk u obce Vísky - silicitová (buližníková) skála na které stával již zcela rozpadlý hrad Homberk