PP Kateřina - Břasy

PP Kateřina - Břasy    49°50'14.869"N, 13°33'52.543"E


Přírodní památku Kateřina tvoří v lese skrytý odkryv souvrství světlých šedobílých, arkózových pískovců a slepenců kladenského souvrství, resp. nýřanských vrstev – westphal (stáří hornin cca 307 mil. let). Jedná se o hrubozrnné arkózové kaolinické pískovce s tenkými vložkami slepenců. Odkryv má výšku cca 20 a délku 70 metrů a tvoří nadloží radnických vrstev se slojemi černého uhlí, které se v minulosti těžily – povrchový důl Kateřina. Z tohoto důvodu bylo nutné tyto vrstvy arkózových pískovců a slepenců (nýřanské vrstvy) před těžbou uhlí odstranit. Na některých místech se erozí a odnosem ve stěně odklizu vytvořily široké kužely, případně zemní pyramidy, ale bez krycích balvanů (výška až 20 metrů). V těsné blízkosti PP Kateřina leží původní zabezpečený černouhelný hlubinný důl Terezie (hloubka 23 m). Hlavní šachta dolu je zabezpečena betonovou deskou a zásypem. V okolí šachty se nacházejí vrstvy jemných jílovců a uhelných jílovců, které tvořily s vrstvami černého uhlí vlastní těžební obzor povrchového dolu Kateřina (radnické vrstvy). Asi deset metrů od betonové desky zabezpečeného dolu se nachází několik metrů hluboký propad do důlních prostor.

 

PP Kateřina - Břasy - Pohled na odkryv shora
PP Kateřina - Břasy - Pohled na odkryv shora
PP Kateřina - Břasy - Pohled na odkryv shora
PP Kateřina - Břasy - Pohled na odkryv shora
PP Kateřina - Břasy - pohled na odkryv ze dna - široké kužely vzniklé erozí
PP Kateřina - Břasy - pohled na odkryv ze dna - široké kužely vzniklé erozí
PP Kateřina - Břasy - pohled na odkryv ze dna od stěny odklizu - široké kužely vzniklé erozí
PP Kateřina - Břasy - pohled na odkryv ze dna od stěny odklizu - široké kužely vzniklé erozí
PP Kateřina - Břasy - široké kužely vzniklé erozí
PP Kateřina - Břasy - široké kužely vzniklé erozí
PP Kateřina - Břasy - na některých místech vznikly erozí i zemní pyramidy
PP Kateřina - Břasy - na některých místech vznikly erozí i zemní pyramidy
PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců
PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců
PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců - detail
PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců - detail
PP Kateřina - Břasy - vrstva arkózových pískovců a vrstva slepenců
PP Kateřina - Břasy - vrstva arkózových pískovců a vrstva slepenců
PP Kateřina - Břasy - vrstva slepenců - velikost oblázků až 15 cm
PP Kateřina - Břasy - vrstva slepenců - velikost oblázků až 15 cm
PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - betonová deska se zásypem
PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - betonová deska se zásypem
PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - informační tabule
PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - informační tabule
PP Kateřina - Břasy - mapa těžebního obzoru, včetně PP Kateřina
PP Kateřina - Břasy - mapa těžebního obzoru, včetně PP Kateřina
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, v některých horních partiích přecházejí jílovce do pískovců
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, v některých horních partiích přecházejí jílovce do pískovců
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, ve spodní části vrstva černouhelných jílovců - detail
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, ve spodní části vrstva černouhelných jílovců - detail
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje - detail
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje - detail