PP Kateřina - Břasy - široké kužely vzniklé erozí PP Kateřina - Břasy - široké kužely vzniklé erozí

PP Kateřina - Břasy - na některých místech vznikly erozí i zemní pyramidy

PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců
PP Kateřina - Břasy - na některých místech vznikly erozí i zemní pyramidy