PP Kateřina - Břasy - na některých místech vznikly erozí i zemní pyramidy PP Kateřina - Břasy - na některých místech vznikly erozí i zemní pyramidy

PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců

PP Kateřina - Břasy - vrstva arkózových pískovců a vrstva slepenců PP Kateřina - Břasy - vrstva arkózových pískovců a vrstva slepenců
PP Kateřina - Břasy - vrstvy arkózových pískovců se střídají s vrstvami slepenců