PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje

PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, v některých horních partiích přecházejí jílovce do pískovců

PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, ve spodní části vrstva černouhelných jílovců - detail PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, ve spodní části vrstva černouhelných jílovců - detail
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, v některých horních partiích přecházejí jílovce do pískovců