PP Kateřina - Břasy - mapa těžebního obzoru, včetně PP Kateřina PP Kateřina - Břasy - mapa těžebního obzoru, včetně PP Kateřina

PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje

PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, v některých horních partiích přecházejí jílovce do pískovců PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje, v některých horních partiích přecházejí jílovce do pískovců
PP Kateřina - Břasy - vrstvy jílovců z nadloží radnické černouhelné sloje