PP Kateřina - Břasy - vrstva slepenců - velikost oblázků až 15 cm PP Kateřina - Břasy - vrstva slepenců - velikost oblázků až 15 cm

PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - betonová deska se zásypem

PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - informační tabule PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - informační tabule
PP Kateřina - Břasy - zabezpečený důl Terezie - betonová deska se zásypem