Andrejšky pod vrchem Radyně

Andrejšky pod vrchem Radyně  49°41'18.3"N, 13°27'30.4"E

Nad Starým Plzencem, na úpatí vrchu Radyně, se nachází zajímavý skalní útvar Andrejšky. Jedná se o silicitový (buližníkový) hřbet o délce cca 300 metrů a výšce až 15 metrů nad okolním terénem, vypreparovaný erozí z měkčího horninového podkladu neoproterozoických drobových břidlic a prachovců (tedy z konce starohor - stáří hornin více než 600 mil.let). Silicitový hřbet je postižen mrazovým zvětráváním z dob posledních glaciálů (dob ledových) a na mnoha místech jsou nahromaděny rozpukané a posunuté bloky hornin, které tvoří bizarní bludiště i skalní okno. V současnosti je tento přírodní útvar chráněn. Bloky jsou bohatě porostlé mechy a lišejníky. Celý východní svah vrchu Radyně a údolí řeky Úslavy až do Nezvěstic je pokryt glaciálními eolickými sedimenty (naváté sprašové hlíny do závětrného údolí z dob ledových, kdy v té době převládalo silné západní proudění). Hřbet Andrejšky tvoří součást pruhu silicitů, táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem. V blízkosti skalního útvaru Andrejšky se nacházejí další silicidové útvary: vrch Radyně i kamýk Ostrá hůrka. Silicity se vyznačují šedou až černošedou barvou, přecházející v některých partiích do fialově šedých až rezavých odstínů. Jsou většinou masivní, zčásti i s usměrněnou plošnou stavbou. Silicity bývají protkány četnými žilkami druhotné horniny - bělavě zbarveného křemene, který vznikl hydrotermálním vysrážením a vyplnil tak trhliny (tzv. druhotné hydrotermální vyhojení trhlin). Silicity jsou složeny z křemene (SiO2 – oxid křemičitý). Ve stopovém množství je přítomen uhlíkatý či hematitový pigment a jemný muskovit, proto má zbarvení do šeda až černa, případně do rezava. Silicity jsou velmi tvrdé a dobře odolávají zvětrávání. Vznik (geneze) silicitů v Českém masivu není dosud jednoznačně vysvětlen. Podle některých odborných teorií vznikaly silicity za přispění živých organismů s křemičitými schránkami (organogenní původ horniny) nebo srážením gelu kyseliny křemičité z horkých hydrotermálních roztoků na mořském dně (chemogenní původ horniny).

 

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m z období konce starohor (neoproterozoikum)
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m z období konce starohor (neoproterozoikum)
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je rozpukán mrazovám zvětráváním z období glaciálů (dob ledových) ve čtvrtohorách
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je rozpukán mrazovám zvětráváním z období glaciálů (dob ledových) ve čtvrtohorách
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m působí v lese monumentálním dojmem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m působí v lese monumentálním dojmem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit (buližník) je díky hematitovému pigmentu probarven na mnoha místech do rezava
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit (buližník) je díky hematitovému pigmentu probarven na mnoha místech do rezava
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit je na mnoha místech následných tektonických poruch, druhotně hydrotermálně vyhojen bílým křemenem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit je na mnoha místech následných tektonických poruch, druhotně hydrotermálně vyhojen bílým křemenem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je mrazovým zvětráváním rozpukán a vytváří kamenné bludiště i se skalním oknem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je mrazovým zvětráváním rozpukán a vytváří kamenné bludiště i se skalním oknem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet tvoří kamenné bludiště
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet tvoří kamenné bludiště
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet tvoří kamenné bludiště
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet tvoří kamenné bludiště
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je značně  rozpukán a jednotlivé bloky jsou navzájem posunuty
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je značně rozpukán a jednotlivé bloky jsou navzájem posunuty
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet - jsou zde i horolezecké trasy
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet - jsou zde i horolezecké trasy
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet - jedna z nejvyšších částí kamýku
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet - jedna z nejvyšších částí kamýku
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet -  zvětrávající bloky hornin
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet - zvětrávající bloky hornin
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je díky mrazovému zvětrávání rozpukán do velkých bloků
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je díky mrazovému zvětrávání rozpukán do velkých bloků
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet  - jedna z puklin
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet - jedna z puklin
Andrejšky pod vrchem Radyně - rozpadlý silicitový hřbet tvoří kamenné moře
Andrejšky pod vrchem Radyně - rozpadlý silicitový hřbet tvoří kamenné moře
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet je hojně porostlý mechy a lišejníky
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet je hojně porostlý mechy a lišejníky
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet je hojně porostlý mechy a lišejníky
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet je hojně porostlý mechy a lišejníky
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet  - krásná scenérie mohutných balvanů s mechem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový hřbet - krásná scenérie mohutných balvanů s mechem