Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit (buližník) je díky hematitovému pigmentu probarven na mnoha místech do rezava Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit (buližník) je díky hematitovému pigmentu probarven na mnoha místech do rezava

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit je na mnoha místech následných tektonických poruch, druhotně hydrotermálně vyhojen bílým křemenem

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je mrazovým zvětráváním rozpukán a vytváří kamenné bludiště i se skalním oknem  Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je mrazovým zvětráváním rozpukán a vytváří kamenné bludiště i se skalním oknem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit je na mnoha místech následných tektonických poruch, druhotně hydrotermálně vyhojen bílým křemenem