Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je rozpukán mrazovám zvětráváním z období glaciálů (dob ledových) ve čtvrtohorách Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je rozpukán mrazovám zvětráváním z období glaciálů (dob ledových) ve čtvrtohorách

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m působí v lese monumentálním dojmem

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit (buližník) je díky hematitovému pigmentu probarven na mnoha místech do rezava Andrejšky pod vrchem Radyně - silicit (buližník) je díky hematitovému pigmentu probarven na mnoha místech do rezava
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m působí v lese monumentálním dojmem