Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m z období konce starohor (neoproterozoikum) Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m z období konce starohor (neoproterozoikum)

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je rozpukán mrazovám zvětráváním z období glaciálů (dob ledových) ve čtvrtohorách

Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m působí v lese monumentálním dojmem Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet vysoký až 15 m působí v lese monumentálním dojmem
Andrejšky pod vrchem Radyně - silicitový (buližníkový) hřbet je rozpukán mrazovám zvětráváním z období glaciálů (dob ledových) ve čtvrtohorách