Lom Holý vrch u Ratiboře (Žlutice)

Lom Holý vrch u Ratiboře (Žlutice)      50°6'49.710"N, 13°7'27.864"E

V období terciéru (třetihor), resp. v období před 15 až 20 mil. lety, došlo k výrazné vulkanické činnosti mimo České středohoří a Doupovské hory. Na tektonických poruchách, které vznikly při tlaku horstva Alp na český masiv, docházelo k průniku tekutého bazaltového magmatu. Bazaltové magma často obsahovalo rozpuštěné plyny a tak často probíhaly prudké strombolské erupce doplněněné výlevy lávových proudů. To je případ i Holého vrchu, který tvořil zbytek přívodní dráhy třetihorního neogénního vulkánu ze šedočerného čediče, resp. biotitického analcimitu. Vlastní kužel vulkánu se nacházel cca o 300 až 400 m výše než se nachází báze současného vytěženého lomu. Tato mocnost vrstev byla za posledních 15 až 20 mil. let erozí rozrušena a vodou odnesena. Podloží vulkánu tvoří tepelské krystalinikum prezentované svorovými fylity. Holý vrch měl původní nadmořskou výšku 707 m.n.m. a vyznačoval se výrazně strmým homolovitým kuželem vystupujícím cca 40 m  nad okolní krajinu (viz obrázek staré mapy). Lom na štěrk byl otevřen na úpatí holého kopce (bez vegetace) počátkem 70. let 20. století. V roce 1975, kdy jsem byl nedaleko na skautském táboře, tak si pamatuji, že chyběla jedna třetina kopce ve vertikálním směru. O pět let později (1980) chyběla již polovina kopce a začátkem 90. let zbývala jen třetina kopce. V současnosti byl pozůstatek vulkánu odtěžen celý, celkem cca 40 m vertikální výšky kopce nad okolním terénem. V lomu se nachází nepravidelná sloupcová odlučnost čediče s příčným rozpukáním, ale nejčastěji se zde nachází balvanitá až kulovitá odlučnost čediče.

Na zajímavý pohled na lom se můžete podívat na video autora Kubise. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOM2zFlHOfw&t=21s       

 

 

Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice směrem k bývalému Holému vrchu, který tvořil výraznou homoli nad okolním terénem
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice směrem k bývalému Holému vrchu, který tvořil výraznou homoli nad okolním terénem
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice - pokus o rekonstrukci bývalého vulkánu, tak jak si ho pamatuji z mládí - měl strmé svahy
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice - pokus o rekonstrukci bývalého vulkánu, tak jak si ho pamatuji z mládí - měl strmé svahy
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - vyvřelá efuzivní (výlevná) čedičová hornina - olivinický biotitický analcimit
Lom Holý vrch u Ratiboře - vyvřelá efuzivní (výlevná) čedičová hornina - olivinický biotitický analcimit
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - přívodní kanál (diatréma) bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - přívodní kanál (diatréma) bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - čedič stáří 15 - 20 mil. let proráží horniny tepelského krystalinika typu svorových fylitú z období neoproterozoika (konec starohor) - stáří více než 600 mil. let
Lom Holý vrch u Ratiboře - čedič stáří 15 - 20 mil. let proráží horniny tepelského krystalinika typu svorových fylitú z období neoproterozoika (konec starohor) - stáří více než 600 mil. let
Lom Holý vrch u Ratiboře
Lom Holý vrch u Ratiboře
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - stará vojenská mapa, kde je u obce Ratiboř (v horní části mapy), vidět dle hustých souřadnic, výrazný nezalesněný vrchol tyčící se 40 m nad okolní krajinu
Lom Holý vrch u Ratiboře - stará vojenská mapa, kde je u obce Ratiboř (v horní části mapy), vidět dle hustých souřadnic, výrazný nezalesněný vrchol tyčící se 40 m nad okolní krajinu