Lom Holý vrch u Ratiboře (Žlutice)

Lom Holý vrch u Ratiboře (Žlutice)      50°6'49.710"N, 13°7'27.864"E

V období terciéru (třetihor), resp. v období před 15 až 20 mil. lety, došlo k výrazné vulkanické činnosti mimo České středohoří a Doupovské hory. Na tektonických poruchách, které vznikly při tlaku horstva Alp na český masiv, docházelo k průniku tekutého bazaltového magmatu. Bazaltové magma často obsahovalo rozpuštěné plyny a tak často probíhaly prudké strombolské erupce doplněněné výlevy lávových proudů. To je případ i Holého vrchu, který tvořil zbytek přívodní dráhy třetihorního neogénního vulkánu ze šedočerného čediče, resp. biotitického analcimitu. Vlastní kužel vulkánu se nacházel cca o 300 až 400 m výše než se nachází báze současného vytěženého lomu. Tato mocnost vrstev byla za posledních 15 až 20 mil. let erozí rozrušena a vodou odnesena. Podloží vulkánu tvoří tepelské krystalinikum prezentované svorovými fylity. Holý vrch měl původní nadmořskou výšku 707 m.n.m. a vyznačoval se výrazně strmým homolovitým kuželem vystupujícím cca 35  nad okolní krajinu (viz obrázek staré mapy). Lom na štěrk byl otevřen na úpatí holého kopce (bez vegetace) počátkem 70. let 20. století. V roce 1975, kdy jsem byl nedaleko na skautském táboře, tak si pamatuji, že chyběla jedna třetina kopce ve vertikálním směru. O pět let později (1980) chyběla již polovina kopce a začátkem 90. let zbývala jen třetina kopce. V současnosti byl pozůstatek vulkánu odtěžen celý, celkem cca 35 m vertikální výšky kopce nad okolním terénem. V lomu se nachází nepravidelná sloupcová odlučnost čediče s příčným rozpukáním, ale nejčastěji se zde nachází balvanitá až kulovitá odlučnost čediče.

Na zajímavý pohled na lom se můžete podívat na video autora Kubise. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOM2zFlHOfw&t=21s       

 

 

Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice směrem k bývalému Holému vrchu, který tvořil výraznou homoli nad okolním terénem
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice směrem k bývalému Holému vrchu, který tvořil výraznou homoli nad okolním terénem
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice - pokus o rekonstrukci bývalého vulkánu - měl strmé svahy
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled ze silnice - pokus o rekonstrukci bývalého vulkánu - měl strmé svahy
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - okrajové části se prudce zdvihaly v přívodní kanál bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - pohled do lomu - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost, sloupce jsou též příčně rozpukané
Lom Holý vrch u Ratiboře - vyvřelá efuzivní (výlevná) čedičová hornina - olivinický biotitický analcimit
Lom Holý vrch u Ratiboře - vyvřelá efuzivní (výlevná) čedičová hornina - olivinický biotitický analcimit
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná sloupcovitá odlučnost
Lom Holý vrch u Ratiboře - přívodní kanál (diatréma) bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - přívodní kanál (diatréma) bývalého vulkánu
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - čedič stáří 15 - 20 mil. let proráží horniny tepelského krystalinika typu svorových fylitú z období neoproterozoika (konec starohor) - stáří více než 600 mil. let
Lom Holý vrch u Ratiboře - čedič stáří 15 - 20 mil. let proráží horniny tepelského krystalinika typu svorových fylitú z období neoproterozoika (konec starohor) - stáří více než 600 mil. let
Lom Holý vrch u Ratiboře
Lom Holý vrch u Ratiboře
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče balvanitá až kulovitá
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - kulovitá odlučnost čediče
Lom Holý vrch u Ratiboře - stará vojenská mapa, kde je u obce Ratiboř (v horní části mapy), vidět dle hustých souřadnic, výrazný nezalesněný vrchol tyčící se 35 m nad okolní krajinu
Lom Holý vrch u Ratiboře - stará vojenská mapa, kde je u obce Ratiboř (v horní části mapy), vidět dle hustých souřadnic, výrazný nezalesněný vrchol tyčící se 35 m nad okolní krajinu