Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče  Lom Holý vrch u Ratiboře - na mnoha místech je nepravidelná odlučnost čediče

Lom Holý vrch u Ratiboře - čedič stáří 15 - 20 mil. let proráží horniny tepelského krystalinika typu svorových fylitú z období neoproterozoika (konec starohor) - stáří více než 600 mil. let

Lom Holý vrch u Ratiboře Lom Holý vrch u Ratiboře
Lom Holý vrch u Ratiboře - čedič stáří 15 - 20 mil. let proráží horniny tepelského krystalinika typu svorových fylitú z období neoproterozoika (konec starohor) - stáří více než 600 mil. let