Slánská hora

Slánská hora       50°13'54.740"N, 14°5'42.940"E

 Slánská hora (330 m.n.m.) je značně erodovaným pozůstatkem třetihorního (terciérního) vulkánu a nachází se na území města Slaný. Vulkán vznikl vícenásobnou erupcí před cca 25 mil. lety (oligocén) a jeho přívodní kanál (diatrema) též pronikl prvohorními (permokarbonskými) a druhohorními (křídovými) sedimenty. V minulosti byla velká část hory odtěžena v hlubokém stěnovém lomu. U Slánské hory se předpokládá, že vzhledem k podobnému chemickému složení olivinického nefelinitu (bazalt), jako má blízká Vinařická hora, zde docházelo ke strombolským typům erupcí (vyvrženiny tufů a tufitů). Tyto erupce navršily málo zpevněný struskový kužel a následně docházelo k výlevům olivinického nefelinitu, který tvořil lávové příkrovy. Pravděpodobně ve vrcholové partii vulkánu došlo ke vzniku lávového jezera, které postupně utuhlo ve sloupcovité vějíře různě orientované.  Jinak celý vulkán vykazuje pěknou sloupcovitou odlučnost a v době eroze a tektonickému neklidu (zemětřesení) došlo k praskání a posunům celých bloků vulkanických hornin. Z tohoto důvodu na vulkánu vznikl labyrint puklin a rozsedlin, kterými se dá procházet a některé hluboké rozsedliny působí jako ventaroly (podobně jako vrch Boreč v Českém Středohoří). Tzn. proudící teplý vzduch v létě ohřívá bazaltový masív a zimním období se naopak vzduch od tohoto masívu ohřívá a stoupá puklinami vzhůru. Při styku se studeným vzduchem okolí se vytváří pára. Z rozsedlin se „kouří“. Dříve lidé tento jev mylně považovali jako projev zanikajícího vulkanismu.

Na vrcholu Slánské hory se tyčí tři velké dřevěné kříže vztyčené  roku 1662 na popud hraběte Bernarda Ignáce z Martinic, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války.

 

Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným vrcholovým lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)
Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným vrcholovým lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)
Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)
Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)
Slánská hora - vrcholové partie na severní straně vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie na severní straně vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie na severní straně vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie na severní straně vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - vrcholové partie vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností tvoří labyrint soutěsek
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky s nepravidelnou sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky s nepravidelnou sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"
Slánská hora - tři velké dřevěné kříže vztyčené  roku 1662, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války
Slánská hora - tři velké dřevěné kříže vztyčené roku 1662, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války