Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným vrcholovým lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče) Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným vrcholovým lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)

Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)

Slánská hora - vrcholové partie na severní straně vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost Slánská hora - vrcholové partie na severní straně vulkánu - nepravidelná sloupcová odlučnost
Slánská hora - bývalý lom, řez pravděpodobným lávovým jezerem se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu (čediče)