Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu" Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"

Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"

Slánská hora - tři velké dřevěné kříže vztyčené  roku 1662, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války Slánská hora - tři velké dřevěné kříže vztyčené  roku 1662, které symbolizují utrpení místních obyvatel za třicetileté války
Slánská hora - rozpukané a posunuté bloky se sloupcovou odlučností olivinického nefelinitu v "řezu"