Vrch Homole - obec Kříženec

Vrch Homole – obec Kříženec        49°52'51.3"N, 12°47'57.4"E

 

Vrch Homole (681 m.n.m.) u obce Kříženec (4 km od Plané u Mariánských Lázní) představuje relikt lávových příkrovů z překryté a vyplněné přívodní dráhy (diatrémy) vulkánu z období neogénu – třetihory (5 až 25 mil.let). Předpokládá se, že olivinický bazalt vytékal z vulkánu do mělké deprese s vodou (jezírko). Přitom docházelo k rychlé alteraci lávy termálními roztoky a přehřátou párou na jílovité horniny. Těchto změn je možno si všimnout ve spodní části lomové stěny. Jsou zde odkryty cibulovitě rozpadavé olivinické bazalty obalené běložlutým až rezavým jílem, který představuje dokonale alterovaný  původní bazalt (na fotografii byl rozdroben v ruce). Vše proběhlo velmi rychle v době zatečení lávy do deprese s vodou a při rychlém tuhnutí příkrovu (řádově měsíce, roky). Takže jinými slovy – jílovité horniny nejsou produktem dlouhodobého zvětrávání (milióny let), ale rychlé alterace v době vzniku vulkánu. Po vyplnění jezírka byl navršen příkrov z olivinického bazaltu, který v horních partiích Homole již alteraci nevykazuje (bazalt je kompaktní a velmi tvrdý). Někteří vulkanologové předpokládají, že relativně málo intenzivní erupce byla tvořena poměrně tekutou a žhavou lávou, která tuhla teprve po dopadu na boky vulkánu a vytvářela „speklé cákance“ (Mgr.Vladislav Rapprich, Ph.D.). Přívodní dráha vrchu Homole se nachází na tektonické poruše a proráží velmi staré neoproterozoické (konec starohor) metamorfované horniny typu svorů tepelského krystalinika kralupsko – zbraslavské skupiny (stáří podložních metamorfovaných hornin je více než 600 mil.let). 

Zdejší kamenolom byl otevřen kolem roku 1870, avšak první zmínky o těžbě olivinického bazaltu sahají až do roku 1482. Lom fungoval až do roku 1974 a odtěžil velkou část vrchu. V druhé polovině 70.let zde československá armáda vybudovala cvičiště pro vojenské řidiče. 

 

Vrch Homole - alterované bazalty, část neodtěženého kopce lomem
Vrch Homole - alterované bazalty, část neodtěženého kopce lomem
Vrch Homole - alterované bazalty - pohled na lokalitu z dálky
Vrch Homole - alterované bazalty - pohled na lokalitu z dálky
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály s cibulovitou odlučností bazaltu
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály s cibulovitou odlučností bazaltu
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály s cibulovitou odlučností bazaltu - detail
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály s cibulovitou odlučností bazaltu - detail
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály s cibulovitou odlučností bazaltu
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály s cibulovitou odlučností bazaltu
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály se nacházejí ve spodní části vrchu, kde láva reagovala s vodou (jezírko)
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály se nacházejí ve spodní části vrchu, kde láva reagovala s vodou (jezírko)
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - alterované bazalty, v horní části vrchu nedocházelo ke kontaktu s vodou a z tohoto důvodu jsou zde bazalty s balvanitou odlučností bez alterace
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny
Vrch Homole - alterované bazalty, vrchol kopce s nefunkční větrnou elektrárnou
Vrch Homole - alterované bazalty, vrchol kopce s nefunkční větrnou elektrárnou
Vrch Homole - alterované bazalty, na vrcholu se též nachází vyhlídková plošina
Vrch Homole - alterované bazalty, na vrcholu se též nachází vyhlídková plošina
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny, nechce se věřit, že to byl někdy velmi tvrdý a erozi odolný bazalt
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny, nechce se věřit, že to byl někdy velmi tvrdý a erozi odolný bazalt
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny - hornina jde jednoduše rozdrtit v ruce
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny - hornina jde jednoduše rozdrtit v ruce