Vrch Homole - alterované bazalty, na vrcholu se též nachází vyhlídková plošina Vrch Homole - alterované bazalty, na vrcholu se též nachází vyhlídková plošina

Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny, nechce se věřit, že to byl někdy velmi tvrdý a erozi odolný bazalt

Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny - hornina jde jednoduše rozdrtit v ruce Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny - hornina jde jednoduše rozdrtit v ruce
Vrch Homole - detail alterované jílovité horniny, nechce se věřit, že to byl někdy velmi tvrdý a erozi odolný bazalt