Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály se nacházejí ve spodní části vrchu, kde láva reagovala s vodou (jezírko) Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály se nacházejí ve spodní části vrchu, kde láva reagovala s vodou (jezírko)

Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci

Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci
Vrch Homole - alterované bazalty, žlutobílošedé jílovité minerály vzniklé působením horké vody a páry při chladnutí po vulkanické erupci