Rotavské varhany - západní stěna Skalky - detail -  láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)  Rotavské varhany - západní stěna Skalky - detail -  láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)

Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)

Rotavské varhany - vznik sloupcovité odlučnosti smrštěním chladnoucí lávy Rotavské varhany - vznik sloupcovité odlučnosti smrštěním chladnoucí lávy
Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)