Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)  Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)

Rotavské varhany - vznik sloupcovité odlučnosti smrštěním chladnoucí lávy

Fotogalerie: Rotavské varhany Fotogalerie: Rotavské varhany
Rotavské varhany - vznik sloupcovité odlučnosti smrštěním chladnoucí lávy