Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)  Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)

Rotavské varhany - západní stěna Skalky - detail - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)

Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)  Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)
Rotavské varhany - západní stěna Skalky - detail -  láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)