Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí

Rotavské varhany - na vrcholu kopce je více skalních útvarů se sloupcovitou odlučností

Rotavské varhany - Skalka - vějíř ze sloupců čediče na boku kopce z různých výlevů během období vulkanické činnosti na trhlině v zemské kůře (nesouvisí z vulkanismem varhan) Rotavské varhany - Skalka - vějíř ze sloupců čediče na boku kopce z různých výlevů během období vulkanické činnosti na trhlině v zemské kůře (nesouvisí z vulkanismem varhan)
Rotavské varhany - na vrcholu kopce je více skalních útvarů se sloupcovitou odlučností