Rotavské varhany - na vrcholu kopce je více skalních útvarů se sloupcovitou odlučností Rotavské varhany - na vrcholu kopce je více skalních útvarů se sloupcovitou odlučností

Rotavské varhany - Skalka - vějíř ze sloupců čediče na boku kopce z různých výlevů během období vulkanické činnosti na trhlině v zemské kůře (nesouvisí z vulkanismem varhan)

Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)  Rotavské varhany - západní stěna Skalky - láva vyplnila skalní rozsedlinu (nesouvisí z vulkanismem varhan)
Rotavské varhany - Skalka - vějíř ze sloupců čediče na boku kopce z různých výlevů během období vulkanické činnosti na trhlině v zemské kůře (nesouvisí z vulkanismem varhan)