Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí

Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí

Rotavské varhany - na vrcholu kopce je více skalních útvarů se sloupcovitou odlučností Rotavské varhany - na vrcholu kopce je více skalních útvarů se sloupcovitou odlučností
Rotavské varhany - detail šestibokých hranolů sloupcovité odlučnosti - změna objemu horniny při tuhnutí