Komorní hůrka - vulkán u Chebu

Komorní hůrka u Chebu         50°6'3.259"N, 12°20'11.950"E

 

Jednoho krásného dne před 450 tis. lety (možná nebyl zase až tak krásný, protože v té době byla doba ledová), došlo na nejzápadnější části oháreckého riftu k zemětřesení a výstupu roztaveného magmatu ze zemského pláště na povrch. Ten byl tvořen jezerními sedimenty a možná vrstvou tekuté vody nebo zmrzlého glaciálního permafrostu. Průnikem tohoto magmatu horninovým vrstvami s vodou, možná tekutou nebo i zmrzlou, došlo k prudkému vzniku páry. Tato pára stoupající magma zcela roztrhala a došlo k prudké freatické explozi za vzniku velkého množství popela a pyroklastik. Právě se zrodil jedem z našich nejmladších vulkánů, který nazýváme Komorní hůrka. V následných erupcích strombolského typu docházelo ke vzniku velkého množství proplyněných pyroklastik, ze kterých se vytvořil sypký vulkanický kužel. Nebyl však pravidelný, ale díky převládajícím západním větrům vanoucím od Atlantiku v předpolí skandinávského pevninského ledovce a ledovce, který pokrýval převážnou část Alp, se tato pyroklastika roztřídila podle velikosti a váhy a vytvořila nápadné návrší ve tvaru lidské stopy táhnoucí se od vrcholu vulkánu zhruba východním  směrem. Nejprve vypadly z mraku pyroklastik sopečné bomby o velikosti až 15 cm (vyjímečně až 50 cm), potom se usazovaly proplyněné tufy do velikosti několika centimetrů a nejvýchodnějí se usazoval sopečný popel. Mezi těmito pyroklastiky se nachází často i xenolity (explozí vytržené a většinou vypálené horniny z podloží vulkánu – mírně metamorfované fylitické břidlice a kvarcity). Bohužel tato část vulkánu byla v minulosti (až do roku 1951) intenzivně těžena (úprava silnic, stavební činnost), takže pyroklastik v současnosti na východním úbočí již moc nenajdeme. Při poslední fázi vulkanické erupce Komorní hůrky došlo k poklesu tlaku v přívodní dráze a tím i ke klidnému výlevu láv (olivinický nefelinit), které vytvořily celou západní část vulkánu v podobě několika lávových proudů (bohužel i tato vrcholová část vulkánu - viz.obr. - byla ve středověku odtěžena na stavbu chebského hradu). O vulkán se v minulosti zajímal i Johann Wolfgang Goethe který na počátku 19. století několikrát navštívil Františkovy Lázně. V té době vrcholil spor dvou skupin tehdejších odborníků – plutonisté x neptunisté (viz přiložený obrázek). Z tohoto důvodu byla tato sopka provrtána chodbami a byl nalezen přívodní vulklanický jícen. Tím byl potvrzen vulkanický původ Komorní hůrky.

Ještě bych se vrátil ke stáří vulkánu. Různé prameny v minulosti uvádějí dobu činnosti v rozpětí od 1 mil. let až po 10000 let. V současnosti podle posledního radiometrického datování z počátku 21.století a interpretace našich předních odborníků (Chlupáč, 2002, Kukal, 2005) je stanoveno stáří Komorní hůrky na 450 000 let.

 

Komorní hůrka u Chebu - čtvrtohorní vulkán - pohled na zalesněný vrcholek od jihu
Komorní hůrka u Chebu - čtvrtohorní vulkán - pohled na zalesněný vrcholek od jihu
Komorní hůrka u Chebu - letecký pohled 2003 - je vidět protáhlý tvar k západu - zalesněný vrchol (od 20. století, dříve byl holý) a kruhová deprese na východní straně není kráter, ale vytěžený prostor po vulkanických pyroklastikách - www.mapy.cz
Komorní hůrka u Chebu - letecký pohled 2003 - je vidět protáhlý tvar k západu - zalesněný vrchol (od 20. století, dříve byl holý) a kruhová deprese na východní straně není kráter, ale vytěžený prostor po vulkanických pyroklastikách - www.mapy.cz
Komorní hůrka u Chebu - čtvrtohorní vulkán - pohled do vytěženého prostoru směrem od vrcholu vulkánu
Komorní hůrka u Chebu - čtvrtohorní vulkán - pohled do vytěženého prostoru směrem od vrcholu vulkánu
Komorní hůrka u Chebu - historické foto z roku 1962 - ještě je vidět stěna lomu s vrstvami pyroklastik - www.geology.cz/foto/7390
Komorní hůrka u Chebu - historické foto z roku 1962 - ještě je vidět stěna lomu s vrstvami pyroklastik - www.geology.cz/foto/7390
Komorní hůrka u Chebu - historické foto z roku 1962 - ještě je vidět stěna lomu s vrstvami pyroklastik - www.geology.cz/foto/10842
Komorní hůrka u Chebu - historické foto z roku 1962 - ještě je vidět stěna lomu s vrstvami pyroklastik - www.geology.cz/foto/10842
Komorní hůrka u Chebu - foto z roku 2007 - odkryté vrstvy pyroklastik a popela - www.geology.cz/foto/14163
Komorní hůrka u Chebu - foto z roku 2007 - odkryté vrstvy pyroklastik a popela - www.geology.cz/foto/14163
Komorní hůrka u Chebu - pyroklastika z bývalého těžebního prostoru
Komorní hůrka u Chebu - pyroklastika z bývalého těžebního prostoru
Komorní hůrka u Chebu - částečně proplyněný olivinický nefelinit z lávového proudu
Komorní hůrka u Chebu - částečně proplyněný olivinický nefelinit z lávového proudu
Komorní hůrka u Chebu - částečně proplyněný olivinický nefelinit z lávového proudu
Komorní hůrka u Chebu - částečně proplyněný olivinický nefelinit z lávového proudu
Komorní hůrka u Chebu - částečně proplyněný olivinický nefelinit z lávového proudu - zbytek po původním odtěženém vrcholu
Komorní hůrka u Chebu - částečně proplyněný olivinický nefelinit z lávového proudu - zbytek po původním odtěženém vrcholu
Komorní hůrka u Chebu - pamětní rytina J.W.Goethe
Komorní hůrka u Chebu - pamětní rytina J.W.Goethe
Komorní hůrka u Chebu - spor mezi neptunisty a plutonisty
Komorní hůrka u Chebu - spor mezi neptunisty a plutonisty
Komorní hůrka u Chebu - vstupní portál jedné z chodeb
Komorní hůrka u Chebu - vstupní portál jedné z chodeb
Komorní hůrka u Chebu - vstupní portál jedné z chodeb
Komorní hůrka u Chebu - vstupní portál jedné z chodeb
Komorní hůrka u Chebu - kresba vulkánu z 19. st., je patrný odtěžený vrchol (použit na stavbu chebského hradu) a východní část s pyroklastiky ještě nebyla odtěžena
Komorní hůrka u Chebu - kresba vulkánu z 19. st., je patrný odtěžený vrchol (použit na stavbu chebského hradu) a východní část s pyroklastiky ještě nebyla odtěžena
Komorní hůrka u Chebu - řez vulkánem - v podloží jsou neoproterozoické fylitické břidlice a třetihorní vrstvy jílů a písků, patrný též původní, v současnosti již odtěžený, vrchol tohoto vulkánu
Komorní hůrka u Chebu - řez vulkánem - v podloží jsou neoproterozoické fylitické břidlice a třetihorní vrstvy jílů a písků, patrný též původní, v současnosti již odtěžený, vrchol tohoto vulkánu
Komorní hůrka u Chebu - schéma chodeb poddolovaného vulkánu z 19.století
Komorní hůrka u Chebu - schéma chodeb poddolovaného vulkánu z 19.století
Komorní hůrka u Chebu - pohled na chebský hrad - černá věž byla postavena ve středověku z olivinického nefelinitu z Komorní hůrky
Komorní hůrka u Chebu - pohled na chebský hrad - černá věž byla postavena ve středověku z olivinického nefelinitu z Komorní hůrky
Komorní hůrka u Chebu - pohled na chebský hrad - černá věž byla postavena ve středověku z olivinického nefelinitu z Komorní hůrky
Komorní hůrka u Chebu - pohled na chebský hrad - černá věž byla postavena ve středověku z olivinického nefelinitu z Komorní hůrky