Komorní hůrka u Chebu - kresba vulkánu z 19. st., je patrný odtěžený vrchol (použit na stavbu chebského hradu) a východní část s pyroklastiky ještě nebyla odtěžena Komorní hůrka u Chebu - kresba vulkánu z 19. st., je patrný odtěžený vrchol (použit na stavbu chebského hradu) a východní část s pyroklastiky ještě nebyla odtěžena

Komorní hůrka u Chebu - řez vulkánem - v podloží jsou neoproterozoické fylitické břidlice a třetihorní vrstvy jílů a písků, patrný též původní, v současnosti již odtěžený, vrchol tohoto vulkánu

Komorní hůrka u Chebu - schéma chodeb poddolovaného vulkánu z 19.století Komorní hůrka u Chebu - schéma chodeb poddolovaného vulkánu z 19.století
Komorní hůrka u Chebu - řez vulkánem - v podloží jsou neoproterozoické fylitické břidlice a třetihorní vrstvy jílů a písků, patrný též původní, v současnosti již odtěžený, vrchol tohoto vulkánu