Komorní hůrka u Chebu - vstupní portál jedné z chodeb Komorní hůrka u Chebu - vstupní portál jedné z chodeb

Komorní hůrka u Chebu - kresba vulkánu z 19. st., je patrný odtěžený vrchol (použit na stavbu chebského hradu) a východní část s pyroklastiky ještě nebyla odtěžena

Komorní hůrka u Chebu - řez vulkánem - v podloží jsou neoproterozoické fylitické břidlice a třetihorní vrstvy jílů a písků, patrný též původní, v současnosti již odtěžený, vrchol tohoto vulkánu Komorní hůrka u Chebu - řez vulkánem - v podloží jsou neoproterozoické fylitické břidlice a třetihorní vrstvy jílů a písků, patrný též původní, v současnosti již odtěžený, vrchol tohoto vulkánu
Komorní hůrka u Chebu - kresba vulkánu z 19. st., je patrný odtěžený vrchol (použit na stavbu chebského hradu) a východní část s pyroklastiky ještě nebyla odtěžena