Pivnická rokle - Železné hory

Pivnická rokle    49°50'35.578"N, 16°5'56.756"E

Zajímavou lokalitou geoparku Železné hory je Pivnická rokle. Zalesněný pískovcový kaňon s rozličnými tvary zvětrávání (skalní tunely, voštiny, převisy, jeskyně ...) vyhloubil stále tekoucí Pivnický potok (v období deště se prochází tekoucím potokem) do mírně skloněné plošiny pískovcového a slínovcového masivu k severu. Celá plošina, která tvoří rozsáhlý trychtýř, má rozlohu cca 15 km2 a dešťové srážky se odvodňují směrem k severu a zařezávají se do měkkého křídového podloží. Rokle vzniká spojením dvou větví, nejdříve zaříznutých do slínovců (opuk) spodního turonu (94 až 91 mil.let) a později do cenomanských pískovců (100 až 94 mil. let). Tyto horniny vznikly v době záplavy českého masívu křídovým mořem v období mezozoika (druhohor). Erozí vody vznikly ve skalním masivu úzké soutěsky s hrnci pod vodopády, převisy, výklenky, pseudokrasové jeskyně, tunely, různé dutiny a podobně. K těmto jevům také přispěly nestejně odolné vrstvy, často inkrustované zpevňujícím limonitem. Hloubka dna rokle je cca 40 m pod úrovní okolních polí. Vlastní výška skalních stěn dosahuje v některých místech až 15 m. V některých místech je šířka skalní rozsedliny jen 50 cm. Při silném dešti může voda v některých místech rokle vystoupat až na dva metry. Území je stále velmi aktivní, každoročně dochází při silnějších srážkách k řícení skalních bloků. Značená turistická cestavede pouze po okraji rokle. 

 

 

Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - foto Mirek.219-Vlastní dílo
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - foto Mirek.219-Vlastní dílo
Pivnická rokle - příchod do kaňonu
Pivnická rokle - příchod do kaňonu
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - cesta je často zatarasena spadlými stromy
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - cesta je často zatarasena spadlými stromy
Pivnická rokle - úzký kaňon - stěny kaňonu se začínají zdvihat
Pivnická rokle - úzký kaňon - stěny kaňonu se začínají zdvihat
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - vyhloubené jeskyňky a tunely
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - vyhloubené jeskyňky a tunely
Pivnická rokle - úzký kaňon je náročnou procházkou, někde jsou i žebříky
Pivnická rokle - úzký kaňon je náročnou procházkou, někde jsou i žebříky
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - na dně stále protéká potok
Pivnická rokle - úzký kaňon v druhohorních pískovcích a slínovcích - na dně stále protéká potok
Pivnická rokle - ve stěnách kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou
Pivnická rokle - ve stěnách kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou
Pivnická rokle - pískovcové stěny jsou až 15 m vysoké
Pivnická rokle - pískovcové stěny jsou až 15 m vysoké
Pivnická rokle - ve stěnách kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou - foto Jarda Petrák - mapy.cz
Pivnická rokle - ve stěnách kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou - foto Jarda Petrák - mapy.cz
Pivnická rokle - ve stěnách a dně kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou
Pivnická rokle - ve stěnách a dně kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou
Pivnická rokle - ve stěnách a dně kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou - foto Radek Vandra
Pivnická rokle - ve stěnách a dně kaňonu jsou jeskyňky a tunely erodované vodou - foto Radek Vandra
Pivnická rokle - hluboký a úzký kaňon - foto Petr Dobroucký - mapy.cz
Pivnická rokle - hluboký a úzký kaňon - foto Petr Dobroucký - mapy.cz
Pivnická rokle - často je cesta zatarasená padlými stromy nebo pařezy - foto Mirek.219-Vlastní dílo
Pivnická rokle - často je cesta zatarasená padlými stromy nebo pařezy - foto Mirek.219-Vlastní dílo