Zderaz - skalní obydlí

22.12.2022 22:00

Zderaz – skalní obydlí    49°49'37.884"N, 16°6'0.792"E

V období mezozoika (druhohor),  resp. období svrchní křídy (stupeň cenoman, cca 94 až 100 mil.let), byla část českého masivu zalita mělkým a teplým mořem. Na dně tohoto moře v české křídové pánvi sedimentovaly křemenné a jílovité pískovce a vytvářely mohutné perucko – korycanské souvrství. Je to období, kdy byly světové oceány nejvýše za posledních 600 mil.let (o 150 m výše než dnes).    

V těchto pískovcích byly v minulosti vykutány sklepy, které sloužily pro úschovu potravin a dalších potřeb. Z původních 40 doložených sklepů jich je v současnosti dochováno pouze 27.  Nevíme přesně, kdy sklepy vznikly. Jisté je, že v polovině 19. století, kdy bylo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech. Obvykle bydlelo i několik rodin v jedné místnosti. Proto se asi uchylovali i k bydlení ve sklepích, kolem nichž si přistavovali různé přístřešky a přístavby. Později si nad nimi nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy, které během času přestavovali až do dnešní podoby. Podle některých názorů mohly být vytesány v době 30-ti leté války jako úkryty pro úrodu a majetek před vojskem a teprve později byly některé z nich využity pro bydlení. Před vydáním tolerančního patentu (r. 1781) mohly být využívány k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva, které bylo v našem kraji poměrně silně zastoupeno. Podle ústního podání je u čp. 39 velký sklep, kerý má uprostřed sloup a okolo vytesaná sedátka. Později byly sklepy upraveny tak, aby byly celoročně obyvatelné. Jejich výhodou byla stálá teplota a nevýhodou vlhkost. Proto jejich obyvatelé v letních měsících často nocovali pod širým nebem. Jedním z přístupných obydlí je skalní obydlí s obytnou částí a chlévem. Dominantou obytné místnosti je replika dobových hliněných kamen. Světnice je dále vybavena nábytkem a předměty dle dochovaných historických záznamů. Menší místnost sloužila jako chlév pro zvířectvo. V zimě v něm zdejší obyvatelé zavěšovali své ratolesti pod strop nad zvířata, protože jim tam bylo v době spánku nejtepleji. Z venkovní strany skalního obydlí vedle vchodu jsou patrné záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce (převzato z webových stránek obce Zderaz, upravil a doplnil Josef Mucha).

 

Zderaz - skalní obydlí - vstup do skalního obydlí
Zderaz - skalní obydlí - vstup do skalního obydlí
Zderaz - skalní obydlí - přímo před vámi na fotografii pod travnatou plochou ve skalním masívu je vykutáno obydlí
Zderaz - skalní obydlí - přímo před vámi na fotografii pod travnatou plochou ve skalním masívu je vykutáno obydlí
Zderaz - skalní obydlí - vstup do skalního obydlí z boční strany
Zderaz - skalní obydlí - vstup do skalního obydlí z boční strany
Zderaz - skalní obydlí - vstup do skalního obydlí zevnitř
Zderaz - skalní obydlí - vstup do skalního obydlí zevnitř
Zderaz - skalní obydlí - vytesané útulné a zařízené místnosti
Zderaz - skalní obydlí - vytesané útulné a zařízené místnosti
Zderaz - skalní obydlí - vytesané útulné místnosti, včetně vytápění
Zderaz - skalní obydlí - vytesané útulné místnosti, včetně vytápění
Zderaz - skalní obydlí - vytesané útulné místnosti, včetně vytápění - detail
Zderaz - skalní obydlí - vytesané útulné místnosti, včetně vytápění - detail
Zderaz - skalní obydlí - vytesané místnosti pro hospodářská zvířata
Zderaz - skalní obydlí - vytesané místnosti pro hospodářská zvířata
Zderaz - skalní obydlí - další vytesané obydlí včetně dílny
Zderaz - skalní obydlí - další vytesané obydlí včetně dílny
Zderaz - skalní obydlí - další vytesané obydlí včetně dílny - detail
Zderaz - skalní obydlí - další vytesané obydlí včetně dílny - detail
Zderaz - skalní obydlí - další vytesané obydlí včetně dílny - detail
Zderaz - skalní obydlí - další vytesané obydlí včetně dílny - detail