Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů - detail Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů - detail

Malé Svatoňovice - bunkr - na rozhraní permských a křídových sedimentů se nachází bělavá vrstva slepenců z období saxon (svrchní perm) - fosilní zvětralinový horizont

Malé Svatoňovice - bunkr - sedimenty křídového moře - šedý horizont slepenců a pískovců s valouny Malé Svatoňovice - bunkr - sedimenty křídového moře - šedý horizont slepenců a pískovců s valouny
Malé Svatoňovice - bunkr - na rozhraní permských a křídových sedimentů se nachází bělavá vrstva slepenců z období saxon (svrchní perm) - fosilní zvětralinový horizont