Malé Svatoňovice - bunkr - permské slepence sladkovodních pravidelně vysychající jezer v aridním (suchém) a teplém podnebí - trutnovské souvrství - stáří cca 260 mil. let Malé Svatoňovice - bunkr - permské slepence sladkovodních pravidelně vysychající jezer v aridním (suchém) a teplém podnebí - trutnovské souvrství - stáří cca 260 mil. let

Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů - detail

Malé Svatoňovice - bunkr - na rozhraní permských a křídových sedimentů se nachází bělavá vrstva slepenců z období saxon (svrchní perm) - fosilní zvětralinový horizont Malé Svatoňovice - bunkr - na rozhraní permských a křídových sedimentů se nachází bělavá vrstva slepenců z období saxon (svrchní perm) - fosilní zvětralinový horizont
Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů - detail