Malé Svatoňovice - bunkr - celkový pohled na lokalitu Malé Svatoňovice - bunkr - celkový pohled na lokalitu

Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů

Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní červenohnědých permských a šedých křídových sedimentů - detail Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní červenohnědých permských a šedých křídových sedimentů - detail
Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů