Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní permských (konec paleozoika) a křídových (mezozoika) sedimentů

Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní červenohnědých permských a šedých křídových sedimentů - detail

Malé Svatoňovice - bunkr - permské slepence sladkovodních pravidelně vysychající jezer v aridním (suchém) a teplém podnebí - trutnovské souvrství - stáří cca 260 mil. let Malé Svatoňovice - bunkr - permské slepence sladkovodních pravidelně vysychající jezer v aridním (suchém) a teplém podnebí - trutnovské souvrství - stáří cca 260 mil. let
Malé Svatoňovice - bunkr - rozhraní červenohnědých permských a šedých křídových sedimentů - detail