Sprašová rokle Zeměchy - na vrstvě spraše viditelné zvrstvení jednotlivých prachových bouří, nestejnoměrná eroze vrstev Sprašová rokle Zeměchy - na vrstvě spraše viditelné zvrstvení jednotlivých prachových bouří, nestejnoměrná eroze vrstev

Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál

Sprašová rokle Zeměchy - bioeroze sprašových vrstev - stopy po činnosti ptáků, tunely po kořenech rostlin a živočichů Sprašová rokle Zeměchy - bioeroze sprašových vrstev - stopy po činnosti ptáků, tunely po kořenech rostlin a živočichů
Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál