Sprašová rokle Zeměchy - sprašové sloupy erodují a padají na dno rokle, rokle se zanáší Sprašová rokle Zeměchy - sprašové sloupy erodují a padají na dno rokle, rokle se zanáší

Sprašová rokle Zeměchy - na vrstvě spraše viditelné zvrstvení jednotlivých prachových bouří, nestejnoměrná eroze vrstev

Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál
Sprašová rokle Zeměchy - na vrstvě spraše viditelné zvrstvení jednotlivých prachových bouří, nestejnoměrná eroze vrstev