Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál

Sprašová rokle Zeměchy - bioeroze sprašových vrstev - stopy po činnosti ptáků, tunely po kořenech rostlin a živočichů

Sprašová rokle Zeměchy - mírně patrná zahliněná vrstva z období interglaciálu, pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu Sprašová rokle Zeměchy - mírně patrná zahliněná vrstva z období interglaciálu, pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu
Sprašová rokle Zeměchy - bioeroze sprašových vrstev - stopy po činnosti ptáků, tunely po kořenech rostlin a živočichů