Sprašová rokle Zeměchy - bioeroze sprašových vrstev - stopy po činnosti ptáků, tunely po kořenech rostlin a živočichů Sprašová rokle Zeměchy - bioeroze sprašových vrstev - stopy po činnosti ptáků, tunely po kořenech rostlin a živočichů

Sprašová rokle Zeměchy - mírně patrná zahliněná vrstva z období interglaciálu, pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu

Sprašová rokle Zeměchy - eolické sedimenty posledních dvou glaciálů - uloženo za posledních 200 tisíc let Sprašová rokle Zeměchy - eolické sedimenty posledních dvou glaciálů - uloženo za posledních 200 tisíc let
Sprašová rokle Zeměchy - mírně patrná zahliněná vrstva z období interglaciálu, pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu