Sprašová rokle Zeměchy - pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu Sprašová rokle Zeměchy - pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu

Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období poslední doby meziledové (interglaciál)

Sprašová rokle Zeměchy - vrstva oblázků - fluviální (říční) uloženiny  místního potoka Sprašová rokle Zeměchy - vrstva oblázků - fluviální (říční) uloženiny  místního potoka
Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období poslední doby meziledové (interglaciál)