Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál

Sprašová rokle Zeměchy - pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu

Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období poslední doby meziledové (interglaciál) Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období poslední doby meziledové (interglaciál)
Sprašová rokle Zeměchy - pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu