Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál

Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál

Sprašová rokle Zeměchy - pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu Sprašová rokle Zeměchy - pravidelné proužky ve sloupci - vzorky spraše odebrané k výzkumu
Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období posledního glaciálu - interstadiál