Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období poslední doby meziledové (interglaciál) Sprašová rokle Zeměchy - jasně patrná zahliněná vrstva z teplejšího období poslední doby meziledové (interglaciál)

Sprašová rokle Zeměchy - vrstva oblázků - fluviální (říční) uloženiny místního potoka

Sprašová rokle Zeměchy - svahy rokle se trhají a zanáší dno Sprašová rokle Zeměchy - svahy rokle se trhají a zanáší dno
Sprašová rokle Zeměchy - vrstva oblázků - fluviální (říční) uloženiny  místního potoka