Těnovická skála

Těnovická skála       49°37'57.999"N, 13°37'51.426"E

U obce Těnovice, kousek pod vrcholem Těnovická skála (580 m.n.m.) se nachází výrazná silicitová (buližníková) skála stejného názvu. Jedná se o skalní masiv vypreparovaný erozí z měkčího horninového podkladu neoproterozoických (konec starohor) drobových břidlic, prachovců a vulkanických andezitobazaltů (stáří hornin více než 600 mil.let). Silicitová skála je postižena mrazovým zvětráváním z dob posledních glaciálů (dob ledových) a na mnoha místech jsou rozpukané a posunuté bloky hornin. Skalní bloky jsou místy porostlé mechy a lišejníky. Těnovická skála tvoří součást pruhu silicitů, táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem. V blízkém regionu se nacházejí další silicidové útvary: vrch Radyně, kamýk Ostrá hůrka u Starého Plzence, skalní hřbet Andrejšky a Čertovo břemeno. Silicity se vyznačují šedou až černošedou barvou, přecházející v některých partiích do fialově šedých až rezavých odstínů. Jsou většinou masivní, zčásti i s usměrněnou plošnou stavbou. Silicity na Těnovické skále jsou na několika místech protkány četnými žilkami druhotné horniny - bělavě zbarveného křemene, který vznikl hydrotermálním vysrážením a vyplnil tak tektonické trhliny (tzv. druhotné hydrotermální vyhojení trhlin). Silicity jsou složeny z křemene (SiO2 – oxid křemičitý). Ve stopovém množství je přítomen uhlíkatý či hematitový pigment a jemný muskovit, proto má zbarvení do šeda až černa, případně do rezava. Silicity jsou velmi tvrdé a dobře odolávají zvětrávání. Vznik (geneze) silicitů v Českém masivu není dosud jednoznačně vysvětlen. Podle některých odborných teorií vznikaly silicity za přispění živých organismů s křemičitými schránkami (organogenní původ horniny) nebo srážením gelu kyseliny křemičité z horkých hydrotermálních roztoků při vulkanické činnosti na mořském dně (chemogenní původ horniny).  Tyto horniny vznikaly v hlubším oceánu na okraji pevniny (později zvané Gondwana) na jižní polokouli Země před více než 600 mil. lety. Těnovická skála je v posledních letech využívána lezci, na několika místech jsou zbudovány fixní jistící body (skoby). Na louce pod vrcholem je postaveno buddhistické centrum se Stůpou osvícení. Byla vybudována ze žuly (výška 7 m) a inaugurována v roce 2014. Je první Stůpou osvícení na území ČR.

 

Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet vznikl mrazovým zvětráváním v období posledních glaciálů (dob ledových)
Těnovická skála - skalní hřbet vznikl mrazovým zvětráváním v období posledních glaciálů (dob ledových)
Těnovická skála - posun skalních bloků
Těnovická skála - posun skalních bloků
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu je součástí táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem.
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu je součástí táhnoucího se neoproterozoickými (starohorními) sedimenty od Klatov přes Plzeň, dále přes okraj Prahy až k Brandýsu nad Labem.
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu tvoří malé bludiště
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu tvoří malé bludiště
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - rozpukaný skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - rozpukaný skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - skalní hřbet ze silicitu (buližník)
Těnovická skála - silicit porostlý mechem
Těnovická skála - silicit porostlý mechem
Těnovická skála - silicit druhotně vyhojený žilkami křemene
Těnovická skála - silicit druhotně vyhojený žilkami křemene
Těnovická skála - skalní hřbet rozpukaný mrazovým zvětráváním
Těnovická skála - skalní hřbet rozpukaný mrazovým zvětráváním
Těnovická skála - Stúpa osvícení
Těnovická skála - Stúpa osvícení
Těnovická skála - Stúpa osvícení - detail Buddhy
Těnovická skála - Stúpa osvícení - detail Buddhy
Těnovická skála - Stúpa osvícení - informační tabule
Těnovická skála - Stúpa osvícení - informační tabule