Sloupcovitá odlučnost pod hradem Preitenstein v Nečtinech

Sloupcovitá odlučnost pod hradem Preitenstein v Nečtinech        49°57'36.9"N,  13°9'36,7"E

 

V blízkosti zámku Nečtiny u stejnojmenné obce v okrese Plzeň – sever se nachází na skalnatém čedičovém masivu zbytky hradu Preitenstein. Geologický vývoj této krajiny byl v minulosti  bouřlivý. Na staré horniny (metamorfovaný fylit) z konce neoproterozoika (starohory - před více než 600 mil. lety) sedimentovaly v období karbonu (paleozoikum - prvohory) v jezerech po velmi dlouhou dobu mohutné vrstvy hornin typu pískovců, slepenců, jílovců, prachovců a arkóz z erodovaného variského horstva. Následně v permu na konci paleozoika  došlo k jejich dlouhodobé erozi a denudaci (peneplenizaci) a tehdejší krajina, která tvořila parovinu, se po dobu druhohor  stala souší. Během terciéru (třetihory) proběhlo zatím poslední mohutné alpínské vrásnění. Deska Českého masivu byla pod tlakem afrického kontinentu z jihu částečně vyzdvižena a následně rozlámána (saxonská tektonika). Jednotlivé bloky se postupně do sebe zaklesávaly (vytvořily tak např. před cca 16 mil. lety ohárecký rift), a nebo byly vyzdviženy často stovky až tisíce metrů. Do těchto vzniklých hlubokých zlomů pronikalo žhavotekuté magma a vytvářelo postupně mohutné vulkanické České středohoří, komplex vulkánů Doupovských hor a mnoho menších vulkánů a průniků magmatu včetně těch podpovrchových ve středních, západních a severních Čechách. To je případ i zdejší lokality, která vznikla průnikem žhavého magmatu. Vytvořil se zde v období před 20 – 30 mil. lety (oligocén) vulkán. Vznikl na křížení tektonických poruch navzájem zakleslých desek. V jeho okolí najdeme horniny neoproterozoika (metamorfované fylity) a karbonské sedimenty ze dvou období: kladenské souvrství a také  kladenské a také týnecké a slánské souvrství. V malém lomu u silnice vystupují bazalty nápadné dlouze sloupcovitým rozpadem, sloupce jsou až 30 metrů vysoké, silné asi půl metru a jsou příčně rozpukané. Samotný bazalt je světle šedý, s mnoha dutinami, tzv vezikulmi po plynech. Vzhledem k tomu, že bazalt je velmi odolný proti erozi, tak byl z prvohorních a neoproterozoických vrstev vypreparován a vypíná se vysoko nad okolní krajinu. Skalní masív, který zde vidíme, je erodovaný přívodní kanál bývalého vulkánu. Vlastní vulkán s kuželem a vulkanoklastiky byl o desítky, možná i stovky, metrů vyšší. Na vrcholu stávajícího masivu stojí zřícenina rozsáhlého královského hradu Preitensteinu. Hrad byl vystavěn Janem Lucemburským na počátku 14. století jako vojenská pevnost na důležité zemské stezce. Od poloviny 16. století je hrad opuštěný a dnes jsou z něj zachovány jen zbytky hradeb a zdí.

 

Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké v malém lomu u silnice
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy až 30 m vysoké v malém lomu u silnice
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy mírně nepravidelné odlučnosti působí majestátně
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost bazaltu, mohutné sloupy mírně nepravidelné odlučnosti působí majestátně
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - celý vrch byl vypreparován z měkčích okolních hornin, vulkanické těleso tvoří původní přívodní dráhu (diatrému) bývalého vulkánu
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - celý vrch byl vypreparován z měkčích okolních hornin, vulkanické těleso tvoří původní přívodní dráhu (diatrému) bývalého vulkánu
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu, vlastní vulkán s kuželem se nacházel o několik stovek metrů výše nad současným terénem
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu, vlastní vulkán s kuželem se nacházel o několik stovek metrů výše nad současným terénem
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu oligocénního stáří
Nečtiny hrad - mírně nepravidelná sloupcovitá odlučnost bazaltu oligocénního stáří
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - bazaltové sloupy jsou velmi pravidelně příčně popraskány
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech - detail dutiny v řezu
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - v bazaltu jsou nepravidelné dutiny po vulkanických plynech - detail dutiny v řezu
Jak vzniká sloupcovitá odlučnost čediče? Při chladnutí magmatu (žhavé magma má vždy o 5 - 7 % větší objem než magma vychladlé) dochází k zmenšování objemu a vzniku pravidelných trhlin a sloupců
Jak vzniká sloupcovitá odlučnost čediče? Při chladnutí magmatu (žhavé magma má vždy o 5 - 7 % větší objem než magma vychladlé) dochází k zmenšování objemu a vzniku pravidelných trhlin a sloupců
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - na okraji tělesa u rybníka již není sloupcovitá odlučnost bazaltu tak patrná
Nečtiny hrad - sloupcovitá odlučnost - na okraji tělesa u rybníka již není sloupcovitá odlučnost bazaltu tak patrná
Nečtiny hrad - sloupcová odlučnost - na vulkanickém vrchu byl na zemské stezce vybudován ve 30. letech 14 st. královský hrad  Preitenstein
Nečtiny hrad - sloupcová odlučnost - na vulkanickém vrchu byl na zemské stezce vybudován ve 30. letech 14 st. královský hrad Preitenstein
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky, detail - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz
Nečtiny hrad - pohled na vulkanický vrch se zříceninou hradu Preitenstein z výšky, detail - foto Václav Sidorjak, www.pohledyznebe.cz