Příšovská homolka - neogenní vulkán

Příšovská homolka   49°49'2.014" N, 13°17'47.943" E  

Příšovská homolka (405 m.n.m.) mezi obcemi Příšov a Nečtiny, je reliktem malého vulkánu strombolského typu, který představuje druhý nejjižnější projev činnosti doupovského vulkanického centra v Českém masivu. Koncem terciéru (pliocén – cca 6 - 7 mil.let) zde proběhly na křížení dvou tektonických zlomů dvě sopečné erupce strombolského typu, při kterých došlo k navrstvení tufů a vulkanoklastik a následnému průniku bazaltu (nefelinitu). Příšovská homolka je sopečným hrdlem vyplněným vulkanickou brekcií s úlomky nadložních prvohorních a třetihorních hornin. Jde o úlomky slepenců a jiných karbonských sedimentů, valouny křemene, terciérních jílů a  zbytky třetihorních dřev. Tato brekcie svědčí o tom, že k první erupci došlo v lesem porostlé krajině. Předpokládá se, že žhavé magma pronikalo přes částečně zvodnělé souvrství karbonských (mladší prvohory) jílovců, pískovců a slepenců, což způsobilo prudký vznik páry. Následně její expanze trhala tuhnoucí lávu i okolní sedimenty. Šlo o freatický výbuch. První explozivní erupce navršila hlavní část vulkánu v podobě hnědošedých tufů. V těchto tufech je možno ve spodní části vrchu od silnice najít fosilizované části dřev (nejčastěji vyhynulý terciérní patisovec evropský - Glyptostrobus europaeus). Z jejich rozboru vyplynulo, že šlo o jehličnany v době erupce již odumřelé a že teplota sopečných vyvrženin nebyla vyšší než 400 °C. Z výzkumu vyplývá, že tento malý vulkán vytvořily dvě časově oddělené erupce. Při druhé erupci došlo k průniku žil nefelinitu skrz již ztuhlé tufy a vulkanickou brekcii první erupce a k vytvoření malých lávových proudů.  

V lomu za vulkánem vystupují pískovce, slepence a arkózy týneckého souvrství ze svrchního karbonu, z paleozoika - stáří hornin cca 305 mil. let. Střídají se zde polohy tvořené různou zrnitostí písku a valounů (maximálně 20 centimetrů), které svědčí o střídající se klidové a bouřlivé sedimentaci v řekách a deltách karbonských jezer. Zajímavá je zde přítomnost protáhlé dutiny v jižní lomové stěně, která vznikla po nedokonale silicifikovaném dřevě několik metrů dlouhého kmene splaveného a uloženého v hrubozrnných říčních píscích a štěrcích karbonské řeky - araukaritu.

Příšovská homolka - pohled ze silnice - nenápadný vršek neogénního vulkánu
Příšovská homolka - pohled ze silnice - nenápadný vršek neogénního vulkánu
Příšovská homolka - nenápadný vršek - vrcholová partie vulkánu není zalesněna
Příšovská homolka - nenápadný vršek - vrcholová partie vulkánu není zalesněna
Příšovská homolka - středně až hrubě zrnité vulkanické tufy
Příšovská homolka - středně až hrubě zrnité vulkanické tufy
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy  na zarostlém svahu vulkánu
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy na zarostlém svahu vulkánu
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy  na zarostlém svahu vulkánu - detail
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy na zarostlém svahu vulkánu - detail
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy  na svahu vulkánu
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy na svahu vulkánu
Příšovská homolka - vulkanické tufy staré cca 5 - 7 mil.let
Příšovská homolka - vulkanické tufy staré cca 5 - 7 mil.let
Příšovská homolka - vulkanické tufy staré cca 5 - 7 mil.let s xenolity původních hornin
Příšovská homolka - vulkanické tufy staré cca 5 - 7 mil.let s xenolity původních hornin
Příšovská homolka - vulkanické tufy první erupce
Příšovská homolka - vulkanické tufy první erupce
Příšovská homolka - vulkanické tufy první erupce
Příšovská homolka - vulkanické tufy první erupce
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy
Příšovská homolka - vulkanické tufy a lávové proudy
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - první erupce proběhla v již suchém lese pravděpodobně patisovců evropských
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - první erupce proběhla v již suchém lese pravděpodobně patisovců evropských
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - první erupce proběhla v již suchém lese a tufy neměly vyšší teplotu než 400 st. Celsia
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - první erupce proběhla v již suchém lese a tufy neměly vyšší teplotu než 400 st. Celsia
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - dají se nalézt na mnoha místech v tufu pod lávovými proudy
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - dají se nalézt na mnoha místech v tufu pod lávovými proudy
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - dají se nalézt na mnoha místech pod lávovými proudy
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - dají se nalézt na mnoha místech pod lávovými proudy
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - dutina po vyvětralém, nedostatečně silicifikovaném dřevě
Příšovská homolka - vulkanické tufy se zbytky zkamenělých dřev - dutina po vyvětralém, nedostatečně silicifikovaném dřevě
Příšovská homolka - magma proniklo zlomy ve vrstvách karbonských (prvohorních) sedimentů
Příšovská homolka - magma proniklo zlomy ve vrstvách karbonských (prvohorních) sedimentů
Příšovská homolka - magma proniklo zlomy ve vrstvách karbonských sedimentů - týnecké souvrství
Příšovská homolka - magma proniklo zlomy ve vrstvách karbonských sedimentů - týnecké souvrství
Příšovská homolka - týnecké souvrství - střídání vrstev pískovců a slepenců dokazuje bouřlivé a klidové usazování klastického materiálu na dně karbonských jezer a řek
Příšovská homolka - týnecké souvrství - střídání vrstev pískovců a slepenců dokazuje bouřlivé a klidové usazování klastického materiálu na dně karbonských jezer a řek
Příšovská homolka - týnecké souvrství - střídání vrstev pískovců a slepenců dokazuje bouřlivé a klidové usazování klastického materiálu na dně karbonských jezer a řek
Příšovská homolka - týnecké souvrství - střídání vrstev pískovců a slepenců dokazuje bouřlivé a klidové usazování klastického materiálu na dně karbonských jezer a řek
Příšovská homolka - týnecké souvrství - vrstvy samozřejmě sedimentovaly ve vodorovné poloze na dně jezer, ale byly při následné variské orogenezi (vrásnění) rozlámány a míně ukloněny
Příšovská homolka - týnecké souvrství - vrstvy samozřejmě sedimentovaly ve vodorovné poloze na dně jezer, ale byly při následné variské orogenezi (vrásnění) rozlámány a míně ukloněny
Příšovská homolka - týnecké souvrství - nedostatečně silicifikovaný araukarit - zbytek kmenu a dutina, nad araukaritem vrstva hrubých slepenců
Příšovská homolka - týnecké souvrství - nedostatečně silicifikovaný araukarit - zbytek kmenu a dutina, nad araukaritem vrstva hrubých slepenců
Příšovská homolka - týnecké souvrství - nedostatečně silicifikovaný araukarit - zbytek kmenu a dutina
Příšovská homolka - týnecké souvrství - nedostatečně silicifikovaný araukarit - zbytek kmenu a dutina
Příšovská homolka - fotografie z počátku 20.století
Příšovská homolka - fotografie z počátku 20.století