Příšovská homolka - týnecké souvrství - střídání vrstev pískovců a slepenců dokazuje bouřlivé a klidové usazování klastického materiálu na dně karbonských jezer a řek Příšovská homolka - týnecké souvrství - střídání vrstev pískovců a slepenců dokazuje bouřlivé a klidové usazování klastického materiálu na dně karbonských jezer a řek

Příšovská homolka - týnecké souvrství - vrstvy samozřejmě sedimentovaly ve vodorovné poloze na dně jezer, ale byly při následné variské orogenezi (vrásnění) rozlámány a míně ukloněny

Příšovská homolka - týnecké souvrství - nedostatečně silicifikovaný araukarit - zbytek kmenu a dutina, nad araukaritem vrstva hrubých slepenců Příšovská homolka - týnecké souvrství - nedostatečně silicifikovaný araukarit - zbytek kmenu a dutina, nad araukaritem vrstva hrubých slepenců
Příšovská homolka - týnecké souvrství - vrstvy samozřejmě sedimentovaly ve vodorovné poloze na dně jezer, ale byly při následné variské orogenezi (vrásnění) rozlámány a míně ukloněny