Lom Nebílovský Borek

Lom Nebílovský Borek    49°38'57.8"N, 13°26'25.3"E

 

 

Jižně od Plzně se nachází štěnovický granitoidní masiv (pluton). Tento horninový masiv vznikl průnikem roztaveného magmatu ze zemského pláště do zemské kůry a jeho pomalým tuhnutím několik kilometrů pod zemským povrchem. Vznik tohoto granodioritového masívu je spojen s obdobím variské orogeneze (vrásnění) z období karbonu (paleozoikum – prvohory). V této době došlo ke vzniku českého masívu jako celku a vyvrásnění variského horstva na našem území. Pluton dle radiometrického datování vykrystalizoval před 355 miliony lety. Chemickým složením se štěnovický pluton podobá granitoidům středočeského hlubinného plutonu vzniklého ve stejném období. Štěnovický granodiorit má složení: plagioklas 58%, křemen 20%, draselný živec 11%, biotit 5% a amfibol 4%. Velikost zrn minerálů se pohybuje od cca 2 do 5 mm. Často se v granodioritu objevují xenolity tmavšího a jemnozrnějšího biotiticko-amfibolického dioritu. Štěnovický masív je díky erozi a denudaci obnažen na ploše 22 km2. Jeho povrchový výchoz má tvar deformované elipsy protažené ve směru SV-JZ, zhruba ohraničené obcemi Štěnovice, Čížice, Předenice, Nebílovy a Losiná. Tento masív pronikl v paleozoiku skrz podstatně starší proterozoické (starohorní – 650 mil.let) horniny - břidlice, prachovce a droby. V blízkém okolí plutonu jsou tyto horniny teplem kontaktně metamorfovány (překrystalizovány).

Granodiorit štěnovického masívu byl po minulá staletí těžen jako stavební kámen. Mnoho lomů je již opuštěno a jsou dodnes zachovány v okolí Štěnovic, Čižic, Předenic a Losiné.

Poslední dosud činný lom je právě u obce Nebílovský Borek.

 

Lom Nebílovský Borek - celkový pohled na těžební prostor
Lom Nebílovský Borek - celkový pohled na těžební prostor
Lom Nebílovský Borek - blokově dělený granodiorit
Lom Nebílovský Borek - blokově dělený granodiorit
Lom Nebílovský Borek - těžba probíhá pouze v malém rozsahu
Lom Nebílovský Borek - těžba probíhá pouze v malém rozsahu
Lom Nebílovský Borek - těžba probíhá pouze v malém rozsahu
Lom Nebílovský Borek - těžba probíhá pouze v malém rozsahu
Lom Nebílovský Borek - blokově dělený granodiorit
Lom Nebílovský Borek - blokově dělený granodiorit
Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu
Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu
Lom Nebílovský Borek - při těžbě se provádějí lokání odstřely jednotlivých bloků horniny
Lom Nebílovský Borek - při těžbě se provádějí lokání odstřely jednotlivých bloků horniny
Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu
Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu
Lom Nebílovský Borek - granodiorit s xenolity tmavého dioritu
Lom Nebílovský Borek - granodiorit s xenolity tmavého dioritu
Lom Nebílovský Borek - granodiorit - štípání dlažebních kostek
Lom Nebílovský Borek - granodiorit - štípání dlažebních kostek
Lom Nebílovský Borek - granodiorit - výsledek práce
Lom Nebílovský Borek - granodiorit - výsledek práce