Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu

Lom Nebílovský Borek - při těžbě se provádějí lokání odstřely jednotlivých bloků horniny

Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu Lom Nebílovský Borek - granodiorit štěnovického plutonu
Lom Nebílovský Borek - při těžbě se provádějí lokání odstřely jednotlivých bloků horniny